Daniil Mozgov

SEO turundus vs klassikaline SEO

55

Viimastel aastatel on digitaalse turunduse maailmas toimunud oluline nihe klassikaliselt SEO optimeerimiselt laiemale kontseptsioonile – SEO turundusele. Mõelgem välja, mis on SEO turundus, mille poolest see erineb klassikalisest SEO-st ja miks kõik suured ettevõtted seda lähenemist eelistavad

Mis on SEO turundus?

SEO turundus on traditsioonilise SEO optimeerimise edasiarendus. Kui klassikaline SEO keskendub otsingu paremusjärjestuse parandamisele, on SEO turundus laiem mõiste. See on strateegia, mis hõlmab mitte ainult saidi sisu ja tehniliste aspektide optimeerimist, vaid ka aktiivset suhtlemist sihtrühmaga, kvaliteetse sisu loomist, tööd sotsiaalvõrgustike ja muude turundustööriistadega.

Mis on SEO turundus

Erinevused SEO turunduse ja klassikalise SEO vahel:

1. Keskenduge publiku kaasamisele

 • Klassikaline SEO: Põhitähelepanu on suunatud veebilehtede ja otsingumootorite sisu optimeerimisele, et paremusjärjestust parandada.
 • SEO turundus: Fookus on nihkumas interaktiivse sisu loomisele, kaasates vaatajaskonda sotsiaalmeedia ja muude kanalite kaudu, et suurendada kaasatust.

2. Sotsiaalsete võrgustike kasutamine:

 • Klassikaline SEO: Sotsiaalmeediat saab kasutada reklaamimiseks, kuid see ei ole strateegia keskne element.
 • SEO turundus: Turundusstrateegia lahutamatuks osaks saab aktiivne osalemine sotsiaalmeedias, viirusliku sisu loomine ja publikuga suhtlemine.

3. Sisu tüüp:

 • Klassikaline SEO: Teksti sisu, piltide, metasiltide ja muude leheelementide optimeerimine.
 • SEO turundus: Interaktiivse sisu (nt küsitlused, testid, videod ja muud vormid, mis soodustavad aktiivset kasutajasuhtlust) laialdane kasutamine.

4. Edutamise eesmärk:

 • Klassikaline SEO: Peamine eesmärk on parandada paremusjärjestust otsingutulemustes, et suurendada nähtavust ja meelitada ligi orgaanilist liiklust.
 • SEO turundus: Peale edetabeli parandamise on rõhk vaatajaskonnaga suhtlemisel, brändi tugevdamisel ja ka positiivse veebikogemuse loomisel.

5. Analüütiline lähenemine:

 • Klassikaline SEO: Analüüsitavad andmed puudutavad peamiselt liiklust, positsioone ja märksõnu.
 • SEO turundus: Lisaks kasutatakse sotsiaalmeediaga suhtlemise, kaasamise taseme ja eriti sotsiaalkanalite kaudu konversiooni mõõdikuid.

6. Ajavahemik:

 • Klassikaline SEO: Keskendutakse pikaajalistele tulemustele ja positsioonide jätkusuutlikkusele otsingutulemustes.
 • SEO turundus: Võimalik on vahetum mõju publikule sotsiaalmeedia ja muude kanalite kaudu.

7. Edendamise meetodid:

 • Klassikaline SEO: Peamiselt sisu optimeerimine, saidi sisemine struktuur, lingid.
 • SEO turundus: See hõlmab ka viirusliku sisu loomist, reklaamide korraldamist, suhtlusvõrgustike kaudu tellijatega suhtlemist ja e-posti turundust.
SEO turunduse ja klassikalise SEO erinevus

SEO turunduse eelised:

Püsivad tulemused: SEO turunduse üks peamisi eeliseid on pikaajalised tulemused. Hästi optimeeritud sisu ja veebisait võivad säilitada otsingutulemustes pikka aega kõrgeid positsioone, pakkudes samal ajal ka ühtlast liiklusvoogu.

Konversioonide tõhusus: Otsingupäringute kaudu meelitatud liiklust iseloomustab sageli suur konversioonipotentsiaal. See tähendab, et kasutajad, kes otsivad aktiivselt teavet või tooteid, teevad suurema tõenäosusega sihipäraseid toiminguid, näiteks sooritavad ostu või registreeruvad.

Suurenenud usaldus ja autoriteet: Otsingutulemustes positsioneerimist peetakse otsingumootorite usalduse märgiks. Nimelt aitab see tugevdada brändi autoriteeti kasutajate silmis.

Sihtliiklus: SEO turunduse eesmärk on meelitada ligi sihtrühmi, kes otsivad aktiivselt teavet või tooteid. Üldiselt vähendab see juhusliku liikluse ligitõmbamise tõenäosust, muutes selle väärtuslikumaks.

Kulude kokkuhoid: Võrreldes tasuliste reklaamikampaaniatega annab SEO turundus pikemaajalisi tulemusi ilma, et iga kliki puhul oleks vaja pidevalt rahalisi investeeringuid teha.

Kohanemine muudatustega: SEO turundus võimaldab kiiresti kohaneda otsingualgoritmide muutustega. Andmete pideva analüüsi tagamiseks võimaldavad optimeerimisstrateegiad säilitada kõrge nähtavuse isegi otsingumootori nõuete muutumisel.

Suhtlemine kohalike klientidega: Kohalikele ettevõtetele annab SEO turundus võimaluse meelitada kohalikke kliente. Päringute optimeerimine koos asukohaga aitab meelitada neid, kes otsivad tooteid või teenuseid konkreetses piirkonnas.

Tulemuste mõõtmine ja analüüs: SEO turundus annab ligipääsu erinevatele analüüsitööriistadele, et saaksid kampaaniatulemusi detailselt mõõta, nõrkusi tuvastada ja efektiivselt optimeerida.

SEO turunduse eelised

Kuidas SEO turundus töötab:

1. Esialgse olukorra analüüs:

 • Turu-uuringud ja veebisaidi audit: SEO turundaja alustab konkurentide, sihtrühma ja veebiressursi hetkeseisu analüüsiga. Lisaks sisaldab see põhjalikku auditit, põhinäitajate hindamist, saidi struktuuri ja sisu analüüsi.

2. Põhipäringu- ja sisustrateegia:

 • Märksõnade valik: Sihtrühmale suunatud märksõnade määratlemine. See hõlmab päringute populaarsuse ja konkurentsimaastiku analüüsimist.
 • Sisustrateegia väljatöötamine: Sisustrateegia loomine, sealhulgas optimeeritud koopia, multimeediumisisu ja interaktiivsed elemendid.

3. Veebilehe optimeerimine:

 • Tehniline optimeerimine: Saidi tehniliste parameetrite täiustamine, nagu laadimiskiirus, mobiili optimeerimine, vigade parandamine saidil.
 • Sisu optimeerimine: Sisu kohandamine valitud märksõnadele, informatiivsete pealkirjade, metasiltide ja piltide loomine.

4. Sotsiaalmeedia turundus:

 • Sotsiaalvõrgustikes tegevuse loomine ja toetamine: Integreerige sotsiaalmeedia oma turundusstrateegiasse, postitage regulaarselt, vestelge oma publikuga ja looge viiruslikku sisu.

5. Meiliturundus:

 • Isikupärastatud uudiskirjad: Ainulaadse sisuga isikupärastatud meiliuudiskirjade väljatöötamine ja saatmine, mille eesmärk on säilitada huvi ja kaasata publikut.

6. Interaktiivne sisu:

 • Interaktiivsete elementide loomine: Interaktiivsete vormide, uuringute, testide, videote ja muude kasutajate kaasamist soodustavate elementide arendamine ja integreerimine.

7. Analüütika ja optimeerimine:

 • Tulemuste jälgimine: Analüüsige pidevalt toimivusmõõdikuid, sealhulgas liiklust, konversioone, sotsiaalmeedia seotust ja muid mõõdikuid.
 • Strateegia optimeerimine: Analüütilistele andmetele tuginedes optimeeritakse strateegiat, sealhulgas märksõnade, sisu ja sotsiaalvõrgustikes toimuva tegevuse korrigeerimist.

8. Blogimine ja suhtlus kogukondadega:

 • Regulaarsed ajaveebi postitused: Looge informatiivseid artikleid, uudiseid ja juhendeid oma maine parandamiseks ja liikluse suurendamiseks.
 • Interneti-kogukondades osalemine: Osalege aktiivselt aruteludes, vastake küsimustele ja osalege kogukondades, mis aitab tugevdada brändi ja suhelda publikuga.
Kuidas SEO turundus tootab

SEO turunduse reklaamimise omadused:

Interaktiivne sisu: SEO turundus keskendub interaktiivse sisu (nt küsitlused, testid, veebiseminarid ja videod) loomisele. See võimaldab teil oma publikuga suhelda, julgustada osalema ja luua sügavama emotsionaalse kogemuse.

Sotsiaalmeedia turundus: SEO turunduse üks peamisi omadusi on sotsiaalsete võrgustike integreerimine reklaamistrateegiasse. Aktiivsete loomine ja toetamine

Isikupärastatud sisu: SEO turundus loob suurepäraselt sisu, mis on kohandatud konkreetsete sihtrühma segmentide vajadustele ja huvidele. Isikupärastatud lähenemisviisid parandavad kasutajakogemust ja suurendavad kaasatust.

Omnikanaliline lähenemine: Erinevalt klassikalisest SEO-st hõlmab SEO turundus erinevate kanalite kasutamist sihtrühmaga suhtlemiseks. See ei hõlma ainult otsingumootoreid, vaid ka sotsiaalmeediat, meili, sisuturundust ja muid kanaleid.

Analüüs ja tulemuste mõõtmine: Kampaaniate efektiivsuse mõõtmiseks pööratakse erilist tähelepanu analüütikasüsteemidele. SEO-turundus kasutab aktiivselt andmeid strateegia pidevaks optimeerimiseks, selle asemel, et lihtsalt otsingus paremusjärjestust jälgida.

Kogukonna osalus: SEO-turundus hõlmab veebikogukondade loomist ja neis osalemist, kus bränd saab klientidega suhelda, küsimustele vastata, tagasisidet koguda ja oma valdkonna teadmisi arendada.

SEO turunduse edendamise omadused

SEO turunduse edendamise meetodid:

Sisu optimeerimine: SEO turundus hõlmab ainulaadse, informatiivse ja optimeeritud sisu loomist. See hõlmab töötamist märksõnadega, pealkirjade, kirjelduste ja metasiltide loomist ning loetavuse ja väärtuse tagamist kasutajatele.

Sotsiaalsete võrgustike kasutamine: Efektiivne sotsiaalmeedia turundus on saamas SEO turunduse lahutamatuks osaks. Regulaarsed väljaanded, reklaamid, suhtlemine tellijatega ja sisu levitamine sotsiaalvõrgustike kaudu aitavad suurendada teie kohalolekut veebis.

Meiliturundus: Isikupärastatud ja asjakohased meilikampaaniad on tõhus SEO turundustööriist. Need aitavad hoida suhtlemist publikuga, teavitada uudistest ja pakkumistest ning suurendada lojaalsust.

Interaktiivse sisu loomine: SEO-turunduses kasutatakse palju interaktiivset sisu, nagu uuringud, testid, kalkulaatorid ja videod. Need elemendid tõmbavad tähelepanu, suurendavad kaasatust ja parandavad kasutajakogemust.

Blogimine ja sisuturundus: Regulaarsed ajaveebipostitused, informatiivsed artiklid, juhendid ja uuringud aitavad luua brändi autoriteeti ja suurendada liiklust otsingumootorite kaudu.

Optimeerimine mobiilseadmete jaoks: Arvestades tänapäeva kasutajate mobiilsust, hõlmab SEO turundus teie sisu ja veebisaidi optimeerimist mobiilseadmete jaoks, mis parandab kasutajakogemust ja paremusjärjestust otsingumootorites.

Sidusettevõtte turundus: Koostöö teiste kaubamärkidega ja sidusprogrammides osalemine aitab laiendada teie vaatajaskonda ja suurendada teie üldist võrgus nähtavust.

Analüüs ja optimeerimine: Analüütika ja toimivusandmete pidev jälgimine aitab optimeerida teie SEO turundusstrateegiat. See hõlmab märksõnade kohandamist, sisu täiustamist, otsingumootorite algoritmide nõuetele kohanemist ja paljusid muid aspekte.

SEO turunduse eripärad ja reklaamimeetodid pakuvad laiemat kokkupuudet vaatajaskonnaga ja tõhusamat suhtlust kasutajatega, mis muudab selle lähenemisviisi kaasaegsemaks ja kohandatud kaasaegse digitaalse turunduse nõuetele.

Edendamise meetodid SEO turunduses

Järeldus

SEO-turundus on terviklikum ja tõhusam lähenemisviis digitaalses ruumis reklaamimiseks. Klassikalise SEO optimeerimise valdkond, mis keskendub ainult otsingu edetabelitele, annab teed SEO turunduse võimsatele võimalustele, mis loob jätkusuutlikke suhteid vaatajaskondadega ja hõlmab erinevaid suhtluskanaleid.

FAQ

1. Millist mõju avaldab SEO turundus otsingutulemustele võrreldes klassikalise SEO-ga?

Lähenemisviiside erinevused võivad mõjutada otsingu paremusjärjestust. SEO-turunduses saab keskenduda parema ja köitvama sisu loomisele ning vaatajaskonnaga suhtlemisele sotsiaalmeedia kaudu. Küsimus võib olla selles, kuidas need tegurid mõjutavad nähtavust otsingutulemustes võrreldes traditsioonilise SEO-ga.

2. Millised komponendid sisalduvad SEO turundusstrateegiates, mis klassikalises SEOs puuduvad?

Selle küsimuse eesmärk on tuvastada konkreetsed elemendid, mida SEO turundusse lisatakse, näiteks sotsiaalmeedia kasutamine, viirusliku sisu loomine, töö mõjutajatega jne. Nende komponentide võrdlemine klassikalise SEO pakutavaga aitab teil mõista, millised tehnikad on erinevates kontekstides tõhusad.

3. Milliseid muudatusi otsingumootori algoritmides peaksite standardse SEO-lt SEO turundusele üleminekul arvestama?

Võttes arvesse, millised tegurid, nagu sotsiaalmeedia kaasatus, sisu kvaliteet ja üldine võrgumaine, mängivad tänapäeval otsingumootori algoritmides võtmerolli, aitab teil traditsiooniliselt SEO-lt SEO-turundusele üleminekul strateegiaid paremini kohandada.